Неболюбова Лариса Сергіївна — Енциклопедія Сучасної України
Головна / Культура / Н

Неболюбова Лариса Сергіївна

НЕБОЛЮ́БОВА Лариса Сергіївна (29. 07. 1946, м. Артемівськ, нині Бахмут Донец. обл.) – музикознавець, пе­да­гог. Канд. мистецтвознавства (1978), проф. (2004). Навч. у Таш­кент. (1963–65), закін. Київ. (1969; викл. А. Котляревський) консерва­торію та аспірантуру при ній (1978; кер. А. Котляревський), де відтоді й працює (нині Нац. муз. академія України): від 2004 – проф. каф. історії світ. музики. Наукові дослідження: проблеми симфонізму; інтонац.-образ. аналіз на основі геґелів. тео­рії драми; періодизація істор.-ху­дож. процесів; можливості музикознав. аналізу літ. творів. Серед учнів – А. Єфименко, О. Зав'я­лова.

Пр.: Экспрессионизм: Метод. по­соб. по истории зарубеж. музыки. 1978; Экс­прессионистическая направленность транс­формации некоторых романтических принципов драматургии симфоний Густава Малера // Критика модернист. течений в запад. муз. искусстве ХХ века. 1984; Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа ХIХ–ХХ веков: Учеб. пособ. 1990; Системно-стилевые проблемы австро-германского романтизма (типология поздних этапов в истории искусства) // Истор. и теор. проблемы муз. стиля. 1993; The problem of late romanticism and the creations of R. Strauss and G. Mahler. 2001; Музикознавчі пошуки. 2020 (усі – Київ).

К. І. Шамаєва

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю