Невдоволених автохтонів (тутешняків) Партія — Енциклопедія Сучасної України

Невдоволених автохтонів (тутешняків) Партія

НЕВДОВО́ЛЕНИХ АВТОХТО́НІВ (ТУТЕШНЯКІ́В) Партія – політична партія Закарпаття. Засн. 1933 в Ужгороді. Офіц. гасло – «Або вдоволено жити, або вмерти!». До керів. органу входили М. Гелебан, І. Попадинець, Ю. Матола, В. Манайло, О. Пап, П. Корпош та ін. Згідно зі статутом, їх вважали «актив.» чл. партії, решту автохтонів (тутешняків) – «голосуючими» (вони складали групу прихильників орг-ції). Партія не користувалася знач. популярністю серед насел. і не мала влас. друк. органу. Її програма містила заг. положення без конкретизації своєї політ., екон. і нац. позиції. Осн. метою визначено боротьбу за автономію краю, однак у складі т. зв. Середньоєвроп. слов'ян. держави або країни, яка б не носила назву однієї з панівних націй. Політ. основа партії базувалася на принципах демократ. республіканізму. Вона пропагувала свободу совісті, мирного співжиття народів, вільного віросповідання, ідею розвитку русин. мови. Загалом більшість програм. положень мали вигляд пропозицій чи рекомендацій щодо майбут. упр. краєм. Автохтони (тутешняки) були незадоволені своїм становищем у сусп-ві, але конкрет. кроків щодо виправлення ситуації запропонувати не змогли. 1938 партія припинила діяльність.

Літ.: Токар М. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919–1939). Уж., 2006.

М. Ю. Токар


Покликання на статтю