Ковбасюк Самсон Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Ковбасюк Самсон Михайлович

КОВБАСЮ́К Самсон Михайлович (27. 06(10. 07). 1903, с. Полянецьке Балт. пов. Херсон. губ., нині Савран. р-ну Одес. обл. – 02. 02. 1986, Одеса) – історик. Канд. істор. н. (1945), доц. (1946). Закін Савран. г-зію (1920), Одес. ІНО (1925). Був асп. Одес. філії Н.-д. каф. історії укр. культури (учень М. Слабченка), однак через арешт наук. кер. канд. дис. у той час не захистив. Від 1934 працював у Одес. ун-ті. 1935 звільнений, однак незабаром поновлений; 1939 через загрозу подальших переслідувань перейшов на роботу до артилер. спец. школи № 16 (нач. навч. частини). 1945 повернувся до Одес. ун-ту: 1951–62 – проректор, 1962–65 – декан істор. ф-ту, водночас 1957–65 – зав. каф. історії УРСР; 1945–51 також очолював сектор ВНЗів і науки Одес. обкому партії. Досліджував історію військ. поселень в Україні та історію Червоної гвардії, зокрема в Одесі.

Пр.: Нарис історії одеської Червоної гвардії // Октябрь на Одесщине. О., 1927; Військові поселення кінноти. Заснування і поширення військових поселень на Україні. О., 1945; Шебелинское восстание // Сб. науч. работ истор. ф-та Одес. ун-та. 1947. Т. 2, вып. 49; Боротьба більшовиків за створення Червоної гвардії в Одесі // Пр. Одес. ун-ту. 1957. Т. 147, вип. 2.

Літ.: Самсон Ковбасюк (1903–1986): науковий та науково-організаційний внесок у розвиток україністики в Одесі // Пд. України: етноістор., мовний, культур. та реліг. виміри: Мат. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 65-й річниці визволення Одеси від окупантів (Одеса, 10–11 квіт. 2009). О., 2009.

В. М. Хмарський


Покликання на статтю