Недїля — Енциклопедія Сучасної України

Недїля

«НЕДЇ́ЛЯ» – літературно-науковий ілюстрований журнал. Видавали 1911–12 у Львові як щотижн. додаток до г. «Діло». Ред.: В. Щурат (1911, ч. 1–17) і Я. Весоловський (1911, ч. 18–50; 1912, ч. 1–48). Обсяг – 8 стор., інколи здвоєні числа. Рубрики: «Критичні замітки», «Записки», «Театральний перегляд», «Музичні новини». Крім худож. творів тогочас. авторів (переважно з Галичини та Буковини), вміщували й твори старовини, статті про історію, літ-ру та мист-во, цінні автобіогр. матеріали, рец. на нові вид. тощо. І. Франко, зокрема, опублікував поезії «Сам лицемірствує з собою…», «Ходить туга по голій горі…», дослідж. «Пісня Дебори (Найдавнійша па­м'ятка старогебрейської поезії)», «Притча про хромця і сліпця (Па­м'ятка староруського письменства)», «Печеніги під Києвом 968 р. (Найстарша українська народна пісня)», істор.-літ. студію «Карпо Півторакожуха», ст. «Ціна літературної праці», свої «Причинки до автобіографії», рец. на сатир. поему «Ревун» О. Маковея, на книжки І. Брика та М. Возняка про М. Шашкевича, на вид. творів Т. Шевченка в нім. перекладах Ю. Вірґінії. Серед худож. творів у «Н.» – поезії О. Маковея, Б. Лепкого, новели М. Яцкова. Друкували свої твори також Катря Гриневичева, Г. Хоткевич, П. Карманський та ін. Особливо цінними є публікації до 100-літ. ювілеїв М. Шашкевича і Т. Шевченка. Це, насамперед, праці В. Щурата «Метрика уродження Маркіяна Шашкевича», «Ориґінальний текст першої друкованої поезії М. Шаш­кевича», «Шашкевичева “Олена”», «Перша оцінка Шевченка в Галичині», «Шевченків “Буквар”», «Святкування роковин смерті Шевченка в Галичині 1862–1870»; М. Возняка – «Слідами Маркіяна», «В пошукуванню за портретом Маркіяна Шашкевича», «До історії альманахів М. Шашкевича», «Недрукована автобіографія Володимира Шашкевича [Маркіянового сина]», «Народини культу Шевченка в Галичині», «В справі ювілею столітніх уродин Т. Шевченка»; І. Крип'якевича – «Політичні відносини в Галичині в часах Маркіяна Шашкевича», «Перші рецензії на “Русалку Дністрову”»; К. Лучаківського – «Desiderata Marciana»; Я. Весоловського – «Недуга Тараса Шевченка»; А. Лотоцького – «Віссаріон Г. Бєлінсь­кий в відношенні до українства й Шевченка»; С. Смаль-Стоць­кого – «Світове значення поезії Тараса Шевченка». Ін. статті «Н.» – здебільшого істор. характеру, напр., «Українці золотарі у Львові ХVI–XVII ст.», «Гайдамаки у Львові» В. Щурата та «Батуринські руїни» Я. Весоловського. Наприкінці 1912 у зв'язку зі смертю М. Лисенка вмістили присвяч. йому дві статті. Із композиторів авторами часопису були С. Людкевич, Я. Ярославенко (Вінцковський), із художників – І. Труш, О. Новаківський. Обговорювали на сторінках «Н.» й питання укр. символіки: ст. «Український національний герб» С. Томашівського (1912, ч. 35). Публікували й переклади з ін. літ-р: уривок з анонім. білорус. поеми «Тарас на Парнасі» (помилково приписана перекладачем В. Дуніну-Марцінкевичу), окремі твори Г. Гайне, Р. Демеля, Ж. Леметра, Е.-Л. Войнич. Сучасна г. «Нова неділя» продовжує традиції «Н.», про що зазначено біля її логотипа.

Літ.: Дисак Ф. Шевченківська тема на сторінках «Неділі» // Дзвін. 1998. № 4; Його ж. Національна ідея у публікаціях «Неділі» (1911–1912 рр.) // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. Вип. 6. Л., 1999.

М. Й. Шалата

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. Й. Шалата . Недїля // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72855 (дата звернення: 24.10.2021)