Недҍля — Енциклопедія Сучасної України

Недҍля

«НЕДѢ́ЛЯ» – тижневик. Видавало «Подкарпат. об-во наукъ» 1941–44 в Ужгороді (під час угор. окупації Закарпаття). У редакц. ст. «Самому не вѣрится…» підтримували провокац. версію окупац. влади, що закарп. українці – окремий народ, подавали шляхи його розвитку. Інформували про фронт. події, поряд із нім. успіхами належну увагу приділяли здобуткам угор. підрозділів. Уміщували статист. дані про втрати СРСР, Великої Британії та США, матеріали про екон. проблеми в країнах антигітлер. коаліції; звинувачували їхнє кер-во в розв'я­занні вій­ни, наголошували на непорозуміннях між ними. На сторінках часопису помітна не­по­слідовна політика влади щодо укр. меншини під час окупації: від декларування рівноправності з угор. нацією, обіцянок створення нац. нар.-просвітниц. орг-ції до посилення репресив. заходів. Рубрики «Вѣсти» («Дробнѣ вѣс­ти»), «Народное господарство», «Для господарей» та «Для газ­дынь» висвітлювали інформацію про життя українців Закарпаття, «О. Г. М. – L. O. K.» – про орг-цію греко-катол. молоді, «Спортъ» – переважно про футбол. змагання; інформували також про видавн. діяльність «Подкарпат. об-ва наукъ». Свої нариси, оповідання, гуморески, вірші в часописі друкували Ф. Аляхнович, І. Вокович, Д. Гебеш, Ф. Пасічник, Ю. Шестак та ін. Матеріали чисел завершували рубрики «Гуморъ», «Засмѣймося», «Каждого интересуе», «Добры пора­ды», «Переписка редакціѣ». Ред.: О. Ільницький, А. Кутлан, В. Шерегій.

Літ.: Ґабор В. Українські часописи Ужгорода (1867–1944 рр.): Істор.-біб­ліогр. дослідж. Л., 2003; Черняков Б. І. Окупаційна і легальна періодична преса в Україні, 1941–1944: Джерела дослідж. Бібліографія. К., 2005; Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж.: У 2 т. Т. 2. Л., 2007.

К. М. Курилишин


Покликання на статтю