Незалежність — Енциклопедія Сучасної України

Незалежність

«НЕЗАЛЕ́ЖНІСТЬ» – український двотижневик. Виходив від 1931 спочатку в Парижі з укр. і франц. назвою «L'inde­pendence bimensuel Ukrainien», а 1932 – у Софії (опубл. 2 числа) в друкарні Хр. Стамболова накладом 600 прим. Орган Європ. об'єд­нання укр. орг-цій на чужині, що перебувало під впливом ОУН. Ред. газети поставила собі за мету об'єднати всю укр. еміграцію Європи й Азії. Гасло: «За єдину, самостійну і велику Україну». На сторінках вид. вміщували матеріали про становище укр. еміграції в країнах Європи, українців у СРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччині, у числі від липня 1931 опубл. статтю Ю. Юзика про Укр. культ.-осв. т-во «Українська громада в Болгарії». Серед авторів – М. Сціборський (і ред.), І. Орлов, Ф. Полтавців (Болгарія), Д. Марущак, М. Ніцкевич (Чехословаччина), М. Підгорець­кий (Франція), М. Тумір (Юго­славія).

Літ.: Денека О. І., Власенко В. М. Радикально-націоналістичне середовище міжвоєнної української еміграції в Південно-Східній Європі // Сумська старовина. 2016. № 49; Власенко В. М. Українська емігрантська преса міжвоєнного періоду в Болгарії // Там само. 2017. № 51.

В. М. Власенко, А. М. Якiмова


Покликання на статтю