Неізмайлова Марія Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Неізмайлова Марія Олександрівна

НЕІЗМА́ЙЛОВА Марія Олександрівна (20. 09. 1912, Харків – 27. 02. 1990, там само) – лікар-епідеміолог. Д-р мед. н. (1970), проф. (1974). Закін. Харків. мед. ін-т (1937). Відтоді працювала в Укр. ін-ті удосконалення лікарів (Харків): 1964–84 – зав. каф. епідеміології. Наукові дослідження: епідеміологія внутр.-лікарняних інфекцій, вітряної віспи, гострих кишк. інфекцій.

Пр.: Диагностическая ценность реакции АВВ при трахоме // ОЖ. 1954. № 2; Пассивная иммунизация гамма-глобулином при ветряной оспе // Итог. годич. науч. сессия. Май 1959 г. Авторефераты науч. работ. Х., 1959; Культивирование вируса ветряной оспы в развивающихся куриных эмбрионах // Вопр. вирусологии. 1963. № 2; Диагностическая ценность реакции пассивной гемагглютинации при ветряной оспе // Сб. науч. работ Укр. ин-та усовершенствования врачей. Х., 1970; Культивирование вируса опоясывающего лишая на хорионаллантоисной оболочке развивающихся куриных эмбрионов // Сб. работ по рационализации и изобретениям в терапевт. и хирург. практике. Х., 1970; Эпидемиологическая характеристика лептоспироза в Восточных районах Украинской ССР // Актуал. пробл. лептоспироза. Москва, 1979 (спів­авт.).

О. М. Карабан

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
О. М. Карабан . Неізмайлова Марія Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72937 (дата звернення: 26.09.2021)