Нейрофізіологія — Енциклопедія Сучасної України

Нейрофізіологія

НЕЙРОФІЗІОЛО́ГІЯ (від нейро... і фізіологія) – розділ фізіології, що вивчає функції нервової системи (НС). Наук. уявлення про принципи функціонування НС висунув ще в 17 ст. франц. вчений Р. Декарт, проте як наука Н. розвивається з 1-ї пол. 19 ст., коли для вивчення НС почали застосовувати експерим. методи (англ. фізіолог Ч. Белл і франц. учений Ф. Мажанді). Важливим етапом у розвитку Н. стало відкриття І. Сеченовим (1863) центр. гальмування, що поряд із збудженням лежить в основі всіх форм мозк. діяльності. В 2-й пол. 19 ст. одержано детал. відомості про функціон. значення різних відділів НС та осн. закономірності їхньої рефлектор. діяльності (праці рос. науковців М. Введенського, В. Бехтерева, П. Овсянникова, М. Миславського, англ. вченого Ч. Шеррінґтона, франц. фізіолога П. Флуранса, італ. кардіолога і фізіолога Л. Лючіані та ін.). Експерим. вивчення функцій кори великих півкуль головного мозку почалося з дослідів щодо їх подразнення та видалення (праці нім. учених Ф. Ґольца, Г. Фрітча та Е. Гітціґа); особливо важливе значення мало створення І. Павловим методу умов. рефлексів і застосування його для об'єктив. дослідж. вищої нерв. діяльності. З'ясуванню природи процесів збудження та гальмування сприяло розроблення способів точної реєстрації електр. коливань, що лежать в основі цих процесів і тому найточніше відображають їхній перебіг (нім. учені Г. Гельм­гольц, Е. Дюбуа-Реймон, Л. Герман, Е. Пфлюґер, рос. фізіологи М. Введенський, О. Самойлов, нідерланд. учений В. Ейнтховен, амер. фізіологи Дж. Ерланґер, Г. Ґассер та ін.). У сучас. Н. широко застосовують пряму реєстрацію процесів, що відбуваються в окремих нерв. клітинах, за допомогою мікроелектродів. Така реєстрація дала змогу точно виміряти розвиток процесів збудження та гальмування в нерв. клітинах різного типу, з'ясувати внутр.-клітинні механізми й закономірності їх синаптич. передачі, дослідити способи кодування та переробки інформації в НС тощо. Важливу роль у розвитку Н. відіграють електронно-мікроскоп. дослідж. структури НС, застосування електронно-обчислювал. техніки. Н. тісно пов'язана з нейрокібернетикою, нейрохімією, нейробіонікою (див. Біоніка).

П. Г. Костюк

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
П. Г. Костюк . Нейрофізіологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72978 (дата звернення: 25.10.2021)