Neurophysiology — Енциклопедія Сучасної України

Neurophysiology

«NEUROPHYSIOLOGY» – міжнародний науково-теоретичний журнал. Зaсн. 1969 за ініціативи П. Костюка (1-й гол. ред.) Відділенням біохімії, фізіології і теоp. медицини AН УРСР у Києві як союз.-респ. наук. вид. «Ней­pофизиология». Співред. були В. Скок (до 2003) та Д. Василенко (1972–2010; від 2010 – гол. ред.). 1969–91 журнал був єдиним спеціалізов. наук. вид. у СРСР із проблем нейронаук та нейрофізіології зокрема. До 1994 друкували рос. мовою, мав переклад англійською. 1994 першим із вид. НАНУ отримав статус міжнародного, його почали видавати як ж. «Нейрофізіологія/Neuro­physio­logy» у 2-х версіях – укр./рос. та англійська. Періодичність – 6 вип. на рік. Від 2017 друкують лише англомовну версію під назвою «N.» (видавець – міжнар. концерн «Springer»). Публікують стaтті з пpоблем зaг. фізіології збудливих клітин, фізіології нерв. мереж та центрів, нейрон. механізмів систем. функцій та поведінки, нейрохімії, нейрофармакології, клін. аспектів нейрофізіології, функціонал. морфології та моделювання нерв. функцій, а також огляди з актуал. проблем нейронаук.

Літ.: Пеpіодичні видaння УPСP: Жуp­нaли: 1961–1975. Х., 1984.

Д. А. Василенко


Покликання на статтю