Нейрохірургів Українська асоціація — Енциклопедія Сучасної України

Нейрохірургів Українська асоціація

НЕЙРОХІРУ́РГІВ Українська асоціація (УАН) – всеукраїнська незалежна самоврядна громадська організація. Засн. 1993 у Києві на 1-му з'їзді нейрохірургів України, наступ. року зареєстрована. Об'єднує нейрохірургів та лікарів суміж. спеціальностей, які займаються практ., наук. і пед. роботою. Осн. мета діяльності – сприяння розвитку наук. і практ. проблем у галузі нейрохірургії, захист закон. інтересів чл. Асоц., сприяння зростанню професіоналізму укр. спеціалістів шляхом підвищення їхньої кваліфікації до рівня міжнар. вимог. Серед завдань – розпов­сюдження та забезпечення вільного доступу до інформації, вільного обміну знаннями та досвідом у галузі нейрохірургії; сприяння навч. та підвищенню кваліфікації вітчизн. нейрохірургів в Україні та за кордоном, а також орг-ції навч. і дослід. програм у галузі нейрохірургії; проведення експерт. оцінок у галузі нейрохірургії, акредитації, атестації, ліцензування, сертифікації; розроб­лення пропозицій (практ. рекомендацій) щодо вирішення актуал. проблем фундам. і приклад. характеру в галузі нейрохірургії; розроблення клін. настанов, протоколів, стандартів і системи упр. якістю надання нейрохірург. допомоги; орг-ція та проведення нейрохірург. конгресів, конф., семінарів, симпозіумів, виставок (зокрема міжнародних), майстер-класів, виступів укр. та іноз. фахівців, обмін спеціалістами для навч. та обміну досвідом. На 11-му Міжнар. конгресі нейрохірургів, що відбувся 1997 в Амстердамі, УАН прийнято до Європ. асоц. нейрохірург. т-в (European Asso­ciation of Neurosurgical Societies – EANS) і Всесвіт. федерації нейрохірург. т-в (World Federation of Neurosurgical Societies – WFNS). Нині об'єднує 714 нейрохірургів та лікарів суміж. спеціальностей у 33-х осередках по всій Україні, її чл. також є 11 зарубіж. нейрохірургів. За сприяння УАН відбулося 6 з'їздів нейрохірургів України, 37 наук.-практ. конф., 5 освіт. курсів WFNS. Асоц. є співзасновником вид. «Ukrainian Neurosurgical Journal» (2000–18 видавали під назвою «Український нейрохірургічний журнал»). Перший президент – Ю. Зозуля (1993–2013), від 2013 – В. Смоланка.

Літ.: Зозуля Ю. П., Цимбалюк В. І., Сапон М. А., Никифорова А. М. Українська Асоціація Нейрохірургів. 20 років діяльності // Укр. нейрохірург. журн. 2013. № 4.

А. П. Гук


Покликання на статтю