Новиков Борис Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Новиков Борис Григорович

НО́ВИКОВ Борис Григорович (15(28). 05. 1909, м. Перемишль, нині село Калуз. обл., РФ – 28. 02. 1986, Київ) – біолог. Д-р біол. н. (1941), проф. (1942). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1932). Працював в Ін-тах експерим. морфогенезу (1932–35), еволюц. морфології (1935–41; обидва – Мос­ква) АН СРСР, Мед. ін-ті (Свердловськ, нині Єкатеринбург, 1941–44). У 1944–81 – зав. каф. цитології, гістології та біології розвитку, водночас 1965–71 – декан біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1959–86 – зав. відділу фізіології розвитку НДІ фізіології при ун-ті. За сумісн. 1944–56 – зав. лаб. експерим. морфології, заст. дир. з наук. роботи Ін-ту зоології АН УРСР (Київ). Вивчав проблеми формування механізмів статевих ознак в онто- та філогенезі; сезонні адаптації та значення фотоперіодизму в регулюванні процесів розмноження та період. формоутворюв. процесів; структурну і функціон. орг-цію гіпоталамо-гіпофізар. системи на різних стадіях онтогенезу. Розробив методи регулювання термінів статевого дозрівання і підвищення несучості с.-г. птахів.

Пр.: Возрастная физиология живот­ных. Москва, 1967; Гипоталамические механизмы сезонной цикличности раз­множения птиц // Физиол. журн. 1978. № 5; Физиологические механизмы полового созревания у млекопитающих и птиц // ВЗ. 1983. № 6; Механізми статевої фоторефрактерності птахів // Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1984. № 7.

М. Е. Дзержинський


Покликання на статтю