Новый край — Енциклопедія Сучасної України

Новый край

«НО́ВЫЙ КРАЙ» – щоденна суспільно-політична й літературна газета. Видавали 1915 у Львові під час рос. окупації міста. Ред.: М. Капеллер (1915, ч. 1–6; також видавець), В. Курносов (1915, ч. 7–46). Висвітлювали сусп.-політ., екон. та культурне життя краю та європ. країн, інформували про події на фронтах 1-ї світ. вій­ни. Вміщували офіц. повідомлення, хроніку, огляди період. вид., телеграми, відомості Петрогр. телеграф. агентства (нині С.-Пе­тербург), дописи власкорів із Петрограда, Москви та Києва, а також фейлетони, передруки статей з рос. газет («Новое время», «Утро Рос­сіи») й австр. часописів («Neue Freie Presse», «Arbeiter Zeitung», «Neues Wiener Journal»). В окремих публікаціях автори приділяли увагу проблемі розподілу землі між селянами, які повернуться з вій­ни, відкриття спеціаліз. селян. банку для надання фінанс. допомоги насел., питанню розв'язання продовол. кризи, налагодження просвітн. роботи. Подавали відомості про діяльність міського та земс. союзів з проведення мед.-сан. заходів (допомога хворим і пораненим військовим, запобігання поширенню захворювань, необхідність відкриття нових шпиталів, збільшення сан. потягів, покращення харчування), про приїзд рос. імператора до Львова 9–10 квітня 1915 та ін. Осн. рубрики: «Хроника», «Послѣднія извѣстія», «Вторая Отечественная война», «Нашъ край», «Смѣсь», «Разные извѣс­тія» (постійні), «Заграничная преса», «Изъ финансовой хроники», «Военные замѣтки», «Столичная печать», «Мѣстная жизнь», «Иностранная преса и война», «Эконо­мическій отдѣлъ», «Маленький фельетонъ», «Театръ и искусство», «Обзоръ печати». Серед дописувачів – А. Бажур, О. Боровий, А. Бельтов, М. Андреєв, М. Іванович, В. Бєлов, В. Гармаш, Л. Буйков, Д. Ангерт. Друкували поезію Ол. Л-ва, Я. Львовича, С. Львова (і прозу), Е. Я.; оповідання М. Безсонова, Ноллі, Г. Фурмана, А. Саксаганської та ін.

Літ.: Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Істор.-бібліогр. дослідж.: В 3 т. Т. 2: 1901–1919. Л., 2002.

Л. Я. Кульчицька


Покликання на статтю