Новий край — Енциклопедія Сучасної України

Новий край

«НОВИ́Й КРАЙ» – газета українських іммігрантів у Канаді. Видавали 1910–13 в м. Ростерн (провінція Саскачеван) спочатку тричі на місяць, а згодом раз на тиждень накладом 3 тис. прим. (1912). Орган культ.-осв. Т-ва руських фармерів у Канаді (т-во засн. 1910 в Ростерні з метою покращення госп. (ос­кільки до 1-ї світ. вій­ни українці переважно працювали в аграр. секторі), освіт., політ. життя укр. громади в Саскачевані та захисту прав укр. переселенців). Ред. – О. Мегас (1910), В. Стешин (від 1911), видавець – П. Швидкий. Публікували фахові поради для фермерів із питань розвитку с. госп-ва, вміщували матеріали про умови життя в Канаді, її закони, інформували про осн. новини у світі й діяльність т-ва, поширювали ідею кооп. нар. торгівлі. Під час передвибор. кампанії у Саскачевані підтримували лібералів й активно заохочували своїх читачів голосувати за них. Припинили видання через відсутність пожертв від укр. громади.

Літ.: Боровик М. Українсько-канадсь­ка преса та її значення для української меншини в Канаді. Мюнхен, 1977; Марунчак М. Г. Історія українців Канади: У 2 т. Т. 1. Вінніпег, 1991.

О. І. Дзира


Покликання на статтю