Новий день — Енциклопедія Сучасної України

Новий день

«НОВИ́Й ДЕНЬ» – газета. Виходить що­п'ятниці укр. мовою у смт Любар Житомир. обл. Засн. 1931 під назвою «Колгоспне життя». Під час нім. окупації та 1962–65 газету не друкували. 1965–92 – «Заповіти Ілліча», від 1993 – «Н. д.». У рад. період була друк. органом райкому КПУ та райради нар. депутатів. Відтоді до 2019, окрім редакції, у виданні газети брали участь райрада та райдержадміністрація. Висвітлює сусп.-політ., екон. і культурне життя Любарщини, вміщує інформацію про функціонування освіт. і мед. закладів та діяльність органів влади, місц. самоврядування й різних служб, публікує краєзн. статті, матеріали літ.-мист. напряму. Наклад 3 тис. прим. Гол. ред. – С. Гонзур (2005–10 та від 2011).

Я. О. Тарасюк

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Я. О. Тарасюк . Новий день // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73161 (дата звернення: 23.10.2021)