Новий день — Енциклопедія Сучасної України

Новий день

«НОВИ́Й ДЕНЬ» – міськрайонна газета. Виходить щосереди у м. Мелітополь Запоріз. обл. Засн. 1923 під назвою «Советский путь». 1924–25 – «Думка», 1926–41, 1943–62 – «Радянський степ», 1962–92 – «Серп і молот», від 1992 – «Н. д.». До 1930-х рр. була друк. органом окружкому КП(б)У, окрвиконкому та окрпрофбюро, відтоді з перервою – райкому та міському КПУ, виконкомів міської та рай. рад депутатів трудящих. Від поч. 1990-х рр. до 2018, окрім редакції, видавцями були рай. і міська ради. Публікує укр. і рос. мовами матеріали, присвяч. життю Мелітополя та Мелітопол. р-ну, вміщує також найважливіші новини України та Запоріз. обл. У 1980-х рр. наклад становив 27 тис., нині – 2,5 тис. прим. Тривалий час редакцію очолювали П. Жагель (1963–81) і С. Ткаченко (1982–94). Від 2008 гол. ред. – Д. Кудусова.

Т. В. Полухіна

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Т. В. Полухіна . Новий день // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73163 (дата звернення: 26.10.2021)