Новий вік — Енциклопедія Сучасної України

Новий вік

«НОВИ́Й ВІК» – політичний та громадсько-культурний двотижневик. Виходив 1949–89 у Бухаресті як орган Ген. ради Румун. асоц. відносин з СРСР для українців Румунії. Започаткували журналісти М. Бодня (гол. ред.), О. Мельничук, М. Павлюк, С. Загородний, В. Білівський, В. Гордун та ін. Це була перша та єдина на той час укр. газета в Румунії. Висвітлювала питання культур., екон. й політ. життя сусп-ва, зокрема укр. нац. меншини, сприяла збереженню нац. ідентичності й духов. єдності етніч. українців, формуванню укр. журналістики, плекала молоді літ. таланти. Рубрики: граматична (навчала правильно говорити рідною мовою) та лінгвістична – «Плекаймо рідну мову!». Газета мала додатки: «Літературна сторінка» (1958, 1960, 1969, 1982–83), «Література… Література…» (1967, 1968, 1982–89), «Літературний додаток», «Літературні сторінки» (обидва – 1982). Від 1989 виходить г. «Вільне слово» – орган Союзу українців Румунії.

О. С. Залізнюк, І. М. Швець


Покликання на статтю