Нове мистецтво — Енциклопедія Сучасної України

Нове мистецтво

«НОВЕ́ МИСТЕ́ЦТВО» – ілюстрований театральний тижневик. Видавали 1925–28 в Харкові укр. мовою накладом 2 тис. прим. Орган відділу мист-в упр. Головполітосвіти УСРР, від 1927 – відділу мист-в Упр. політ­освіти УСРР. Відп. ред. М. Христовий; чл. редколегії – К. Рафальський, Б. Лівшиць, М. Любченко. Публікували статті з театрознавства, образотвор. мист-ва, музики й кіно, друкували мистец. хроніку, поезію, фейлетони, рец., про­грами театрів, перелік п'єс, дозволених для постановки на сцені Вищим репертуар. ком-том Упр. політосвіти наркомату освіти УСРР, матеріали про акторів, диригентів, реж., композиторів, інформували про художні виставки, вистави в театрах України та за її межами. У журналі вміщували фото акторів, режисерів, композиторів, художників, опер. співаків, сцен із театр. спектаклів, репродукції картин та театр. деко­рацій А. Петрицького, Ж. Гросса, В. Комардьонкова, В. Мюллера, І. Падалки, В. Касіяна, С. Довгаля, дружні шаржі О. Довженка. В оформленні обкладинок бра­ли участь А. Петрицький, В. Єрмилов. Друкували твори Остапа Виш­ні, Ю. Смолича, В. Сосюри, пу­блікації театр. критика І. Туркельтауба. Постійні рубрики: «По теа­трах України», «Рецензії», «Програми театрів і кіно», «Хроніка», «Бібліографія».

Н. І. Полянська


Покликання на статтю