Нове Запоріжжя — Енциклопедія Сучасної України

Нове Запоріжжя

«НОВЕ́ ЗАПОРІ́ЖЖЯ» – газета. Виходила тричі на тиждень 1941–43 в Запоріжжі. Вид. контролював батальйон пропаганди для України. У рубриці «Головне Командування німецької армії повідомляє» інформувала про хід воєн. операцій з акцентуванням на перемогах нім. військ. Докладніше успіхи Німеччини аналізували в спеціально підготовлених відділом пропаганди статтях. Міжнар. новини презентували рубрики «Вісті звідусіль», «Короткі повідомлення», «Останні політичні новини». На сторінках «Н. З.» критикували рад. минуле й висвітлювали переваги майбут. екон. устрою Європи на засадах нім. ідеології. Визначали завдання для українців – обов’язк. праця, агітували їхати на роботу до Німеччини. Вміщували публікації про екон. і культур. розвиток краю, постанови та оголошення міської влади. Закінчували номери різноплан. оголошення. Ред. – М. Могучий.

Літ.: Черняков Б. І. Окупаційна і легальна періодична преса в Україні, 1941–1944 рр.: Джерела дослідж. Бібліографія. К., 2005; Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж.: У 2 т. Т. 2. Л., 2007.

К. М. Курилишин

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
К. М. Курилишин . Нове Запоріжжя // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73184 (дата звернення: 24.09.2021)