Нове життя — Енциклопедія Сучасної України

Нове життя

«НОВЕ́ ЖИТТЯ́» – газета. Виходила 1941–42 в м. Козятин Вінн. обл. (1942–43 під назвою «Козятинська газета»). Над заголовком – гасло: «Слава Україні!». Про перебіг воєн. подій інформувала в рубриці «З Головної Квартири Фюрера», наголошувала на черг. перемогах нім. військ. Тенденційно висвітлювала політику СРСР, усю провину за розв'язання військ. дій покладала на більшовиків, метою яких була світ. революція. Публікувала накази місц. коменданта, переконувала, що вій­на дасть укр. народові третій період відродження. Зверталася до минулого України, зокрема було започатковано рубрику «Діячі українства», перша стаття якої стосувалася М. Грушевського. Редагувала редколегія.

Літ.: Винокурова Ф. А. Вінницька обласна окупаційна преса 1941–1944 рр. у науково-довідковій бібліотеці Держ­архіву Вінницької області як джерело вивчення ідеології і практики геноциду // Наук. пр. НБУВ. К., 2004. Вип. 13; Черняков Б. І. Окупаційна і легальна періодична преса в Україні, 1941–1944 рр.: Джерела дослідж. Бібліографія. К., 2005; Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж.: У 2 т. Т. 2. Л., 2007.

К. М. Курилишин


Покликання на статтю