Нове життя — Енциклопедія Сучасної України

Нове життя

«НОВЕ́ ЖИТТЯ́» – тижневик. Видавали в Чернівцях 1931–33. Орган укр. с.-д. пар­тії (СДП) в Румунії. Видавець і відп. ред. – І. Миктович (1932, ч. 20–38, 1933). У надзаголовку гасло – «Пролетарі всіх країв, єднайтеся!». У першому числі за 1932 подано своєрідну характеристику часопису: «Наша газета ... бореться за нове ліпше і справедливе життя, аби і мужик, ... і робітник ... відчули себе людьми і зрозуміли, що їм належаться рів­ні права з усіма громадянами». Значна частина публікацій присвяч. діяльності СДП в Румунії (до її складу входила однойм. партія Буковини), проблемам як внутр.-парт. життя, зокрема стосункам між проводом і чл. партії, так і між­парт. відносин. Постійно публікували репортажі та звіти з конф., зборів та ін. публ. заходів СДП Бу­ковини, що стосувалися клас. боротьби, освіти та самоосвіти робітників, проблем виховання молоді (1932, ч. 2) та ін. Вміщували також повідомлення про проведення нар. віча, яке скликали соціал-демократи для обговорен­ня нагал. проблем сусп.-політ. жит­тя, статті лідерів тогочас. с.-д. руху Буковини, а також міжнар. діячів. Серед них – цикл статей Ю. Янчика «Що таке соціалізм» (1932, ч. 2, 4–6), статті М. Фаста та ін. Публікували оповідання й нариси, що викривали вади тогочас. життя, класову несправедливість. У тижневику постійно вели полеміку із націоналіст. виданнями, знайомили також зі змістом ухвал та перебігом засі­дань румун. сейму, друкували виступи послів від партії щодо сусп. питань, порушували проб­лему нац.-культур. прав українців у Румунії. Авторів часопису цікавили також події міжнар. життя, зокрема конф. з питань роззброєння у Женеві. Багато уваги приділяли військ. конфліктам на Далекому Сході, новинам зовн. політики Румунії та Польщі тощо. Інформували про події в Німеччині, про прихід до влади А. Гітлера та мілітаризацію країни, друкували коментарі відомих політиків, зокрема Л. Троцького, який за­явив про можливість нападу Німеччини на СРСР. У «Н. ж.» друкували статті на відзначення ювілеїв Т. Шевченка, К. Маркса, укр. революціонера Є. Голинського. Ред. прихильно ставилася до СРСР, всіляко пропагуючи рад. спосіб життя. Так, у 9-му числі за 1932 опублікували текст однієї із промов Й. Сталіна. У рубриках «Новинки», «Дописи з се­ла», «З широкого світа» та ін. подавали хроніку госп. і культур. по­дій на Буковині, друкували рец. на емігрант. вистави робітн. театр. гуртків. Матеріали друкували без підписів або під псевд. (А. Булавка, Селянин, Ширівський, Іван Канкар та ін.).

Літ.: Українська преса і періодичні видання на Буковині // Буковина, її минуле і сучасне. Париж; Філадельфія; Детройт, 1956; Романюк М. М. Українська преса Північної Буковини (1918–1940 рр.). Л., 1996; Романюк М. М., Галушко М. В. Укра­їнські часописи Північної Букови­ни (1870–1940 рр.): Істор.-бібліогр. до­слідж. Л., 1999.

ДА: ЛННБУ. ИП 23255; Наук.-довідк. б-ка центр. держ. архівів України. СЖ.

М. В. Галушко, М. М. Романюк


Покликання на статтю