Новини Городнянщини — Енциклопедія Сучасної України

Новини Городнянщини

«НОВИ́НИ ГОРОДНЯ́НЩИНИ» – газета. Виходить щочетверга укр. мовою у м. Городня Черніг. обл. Засн. у травні 1917 під назвою «Известия Городнянского уездного исполнительного комитета». Її друкували накладом 1 тис. прим., мала рос. і укр. відділи. Перша редколегія складалася з представників усіх наявних у повіті парт. осередків: В. Маригодов (соціал-демократ), Д. Ковач (меншовик), І. Петровський (есер), М. Могилянський (колиш. кадет). Від жовтня 1917 – орган повіт. ради та повіт. ком-ту більшовиків. З приходом на Городнянщину нім. військ випуск газети обмежувався короткими листівками. 1919 видавали щоденні «Известия Городнянского уездного ревкома и уездного комитета КП(б)У». Від 1920 замість газети друкували щомісяч. ж. «Жизнь Красной Городнянщины». 1930–41 рай. газету публікували під назвою «Комунар», 1943–44 – «Вперед», 1944–62 – «Колгоспний промінь», 1965–87 – «Сільські новини», від 1987 – «Н. Г.». Під час нім. окупації та 1962–65 не друкували. Від 1930-х рр. до поч. 1990-х рр., окрім редакції, видавцями були райком КПУ та райрада депутатів трудящих, відтоді до 2018 – райдержадміністрація та райрада. Висвітлює громад.-політ., екон., культ.-осв., спорт. життя Городнянщини, діяльність органів місц. самоврядування, вміщує матеріали з історії краю та про відомих людей. На поч. 1970-х рр. наклад становив 9,5 тис., 1987 – 12 тис., нині – 4 тис. прим. Тривалий час гол. ред. були Ф. Таран (1932–41), І. Коновал (1965–86), Л. Якубенко (1986–2015). Від 2015 ред. очолює С. Томаш.

Л. М. Якубенко


Покликання на статтю