Новини інженерної науки Придніпров’я — Енциклопедія Сучасної України

Новини інженерної науки Придніпров’я

«НОВИ́НИ ІНЖЕНЕ́РНОЇ НАУ́КИ ПРИДНІПРО́В'Я» – науково-практичний журнал. Засн. і видавець – Придніпров. академія буд-ва та арх-ри (Дніпро). Виходив від травня 2016 до лютого 2017 тричі на рік; статті друкував укр., рос. та англ. мовами; наклад 300 прим. Тематика вид.: пропаганда досягнень, розкриття проблем і перспектив розвитку інж. науки Придніпров'я; стан та перспективи НТП у сферах архіт. планування та методів розрахунку будівель і споруд, удосконалення технологій буд-ва та буд. матеріалів, модернізації буд. машин та обладнання, металознавства та оброблення матеріа­лів. Гол. ред. – В. Большаков.

М. В. Савицький


Покликання на статтю