Новини медицини та фармації — Енциклопедія Сучасної України

Новини медицини та фармації

«НОВИ́НИ МЕДИЦИ́НИ ТА ФАРМАЦІ́Ї» – газета. Засн. 1997 Видавн. домом «Заславський» (Донецьк). Видавець і шеф-ред. – О. Заславський. Лауреат міжнар. академ. рейтингу популярності «Золота фортуна» (2009). Видають 16 разів на рік, наклад 50 000 прим. Матеріали вміщують укр. і рос. мовами. У газеті публікують нормат. акти МОЗ України, затверджені стандарти та протоколи лікування, міжнар. і вітчизн. рекомендації з діагностики та лікування різних захворювань, клін. дослідж. і наук. огляди, статті, присвяч. актуал. питанням охорони здо­ров'я, правовим, юрид., морал. і громад. аспектам лікар. діяльності, матеріали з історії медицини та життя медиків, анекдоти, афоризми, гуморист. вірші й прозу. Серед рубрик – «Практичні рекомендації», «Новини», «Дайджест», «Актуальна тема», «Від першої особи», «Довідник фахівця», «Медичні форуми», «Улюблена сторінка». Темат. номери: «Гастроентерологія. Проктологія», «Кардіологія. Ревматологія», «Неврологія. Нейрохірургія. Психіатрія», «Оториноларингологія. Пульмонологія. Алергологія», «Репродуктологія. Акушерство. Гінекологія. Урологія». Гол. ред. – Т. Брандіс (від 2001).

Т. Я. Брандіс


Покликання на статтю