Новини науки Придніпров’я — Енциклопедія Сучасної України

Новини науки Придніпров’я

«НОВИ́НИ НАУ́КИ ПРИДНІПРО́В'Я» – науково-практичний журнал. Засн. – Дніпроп. мед. академія, Придніпров. академія буд-ва та арх-ри (і видавець), рекламно-видавн. агентство «Дніпро-Вал». Виходив щомісяця від березня 1999 до листопада 2011; статті друкував укр., рос. та англ. мовами; наклад 300 прим. Осн. тематика вид.: пропаганда досягнень, розкриття проблем і перспектив розвитку наук Придні­пров'я; НТП у металургії, медицині, хімії; нові форми упр. Гол. ред. – В. Большаков.

М. В. Савицький


Покликання на статтю