Новини науки Придніпров’я — Енциклопедія Сучасної України

Новини науки Придніпров’я

«НОВИ́НИ НАУ́КИ ПРИДНІПРО́В’Я» – науково-практичний журнал. Засн. – Дніпроп. мед. академія, Придніпров. академія буд-ва та арх-ри (і видавець), рекламно-видавн. агентство «Дніпро-Вал». Виходив щомісяця від березня 1999 до листопада 2011; статті друкував укр., рос. та англ. мовами; наклад 300 прим. Осн. тематика вид.: пропаганда досягнень, розкриття проблем і перспектив розвитку наук Придні­пров’я; НТП у металургії, медицині, хімії; нові форми упр. Гол. ред. – В. Большаков.

М. В. Савицький

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. В. Савицький . Новини науки Придніпров’я // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73249 (дата звернення: 20.09.2021)