Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні — Енциклопедія Сучасної України

Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні

«НОВІ́ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ ПАМ'ЯТО́К КОЗА́ЦЬКОЇ ДОБИ́ В УКРАЇ́НІ» – збірник наукових статей. Засн. 1992 у Києві Центром пам'ятко­знавства АНУ і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури як «Нові археологічні дослідження пам'яток українського козацтва». Від 1993 – «Археологічні дослідження пам'яток українського козацтва», від 1994 – «Дослідження археологічних пам'яток доби українського козацтва», від 1996 – сучасна назва. Видають один раз на рік накладом 100–150 прим., матеріали вміщують укр. і рос. мовами. Розповсюджують в Україні, РФ, Білорусі, Польщі, Молдові, Туреччині. Друкують статті та повідомлення, присвяч. новим дослідж. пам'яток археології, історії, арх-ри, писемності укр. козацтва, родоводів козац. старшини; висвітлюють проблеми вивчення пізньосередньовіч. і ранньомодер. колекцій у музей. збірках, об'єктів кримськотатар. та осман. культур. спадщини. Розділи: «Дослідження пам'яток археології козацької доби», «Історико-краєзнавчі дослідження па­м'яток пізнього середньовіччя», «Писемні джерела та історіографія вивчення пам'яток українського козацтва», «Тюркологічні дослідження», «Гіпотези та повідомлення». Гол. ред. – О. Титова (від 2011).

В. М. Гоменюк


Покликання на статтю