Нові матеріали в металургії та машинобудуванні — Енциклопедія Сучасної України

Нові матеріали в металургії та машинобудуванні

«НОВІ́ МАТЕРІА́ЛИ І ТЕХНОЛО́ГІЇ В МЕТАЛУ́РГІЇ ТА МАШИНОБУДУВ́АННІ» – науковий технічний журнал. Засн. 1997 Запоріз. тех. ун-том (нині Нац. ун-т «Запоріз. політехніка»). Видають двічі на рік; подають матеріали укр., рос. і англ. мовами. Наклад 300 прим. Осн. тематика: металургія, машино- будування, технологія будування, теплофізика, технологія матеріалів, пром. транспорт. Розділи: «Структуроутворення, опір руйнуванню та фізико-механічні властивості», «Конструкційні і функціональні матеріали», «Технології отримання та обробки конструкційних матеріалів», «Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні», «Механізація, автоматизація та роботизація». Гол. ред. – С. Бєліков (від 1997).

В. В. Кузьмін


Покликання на статтю