Нові технології в будівництві — Енциклопедія Сучасної України

Нові технології в будівництві

«НОВІ́ ТЕХНОЛО́ГІЇ В БУДІВНИ́ЦТВІ» – науково-технічний журнал. Засн. 2001 у Києві НДІ буд. вироб-ва та Академією буд-ва України. Видають двічі на рік, статті друкують укр. та рос. мовами; наклад 500 прим. Висвітлюють наук.-тех. проблеми та критерії розвитку технологій у буд-ві України; прогрес. технології у вітчизн. буд-ві та світ. досвід; технології реконструкції об'єктів житл. фонду; нові засоби механізації буд-ва (оснащення, інструменти, вимірювал. прилади); екон. та екол. аспекти застосування нових технологій у буд-ві; енергозбереження під час буд-ва та експлуатації об'єк­тів. Вміщують поради фахівців тим, хто будує чи ремонтує житло сам, інформацію про вітчизн. буд. матеріали. Публікують наук. статті з проблем новіт. технологій у буд. вироб-ві, результати дисертац. робіт на здобуття наук. ступ. канд. і д-ра наук. Окремі номери присвяч. важливим наук.-тех. проблемам буд. комплексу, зокрема висот. буд-ву, реконструкції житл. будинків перших масових серій. У редколегії – науковці України, США, Польщі, Угорщини, Білорусі, Чехії, Словаччини. Серед дописувачів – чл. Академії буд-ва України, працівники буд. орг-цій, підпр-в будіндустрії та буд. матеріалів, проект., проектно-вишукувал., н.-д. ін-тів та орг-цій, ВНЗів. Автори пропонують нові, прогрес. і перевірені на практиці або теоретично обґрунтов. технології буд-ва. Гол. ред. – В. Балицький (2001–13), О. Галінський (2014–17), П. Григоровський (від 2018).

О. С. Молодід

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
О. С. Молодід . Нові технології в будівництві // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73323 (дата звернення: 24.10.2021)