Нові технології навчання — Енциклопедія Сучасної України

Нові технології навчання

«НОВІ́ ТЕХНОЛО́ГІЇ НАВЧА́ННЯ» – збірник наукових праць. Засн. 1991 у Києві Ін-том модернізації змісту освіти Мін-ва освіти та науки України. Видають 4 рази на рік. Матеріали друкують укр. та англ. мовами. Висвітлюють питання застосування передового пед. досвіду та інновац. діяльності на різних рівнях освіти, зокрема використання інформ.-комунікац. технологій в освіт. процесі. Осн. рубрики: «ІКТ в освіті», «Освітні інновації», «Напрями модернізації вищої освіти», «Актуальні питання фахової підготовки». Гол. ред. – Б. Кремінський (від 2016).

Н. О. Дівінська


Покликання на статтю