Нові шляхи — Енциклопедія Сучасної України

Нові шляхи

«НОВІ́ ШЛЯХИ́» – літературно-мистецький, науковий і громадський журнал. Видавали 1929–32 у Львові книгами, що формували томи (кн. 1–2 утворили т. 1, кн. 3–4 – т. 2 тощо). Усього надруковано 9 книг. Засн. – однойм. видавн. спілка; тиражували в друкарні НТШ. Наклад 2,5 тис. прим. Розповсюджували в Сх. Галичині, передплачували в УСРР та за кордоном, зокрема у Відні. Відп. ред. – А. Крушельницький. До складу редколегії входили: Я. Кунанець (Антін Босий), С. Гординський, П. Дереш, А. Коломиєць, І. Крушельницький. Гол. увагу приділяли укр. літ-рі та мист-ву Галичини, УСРР, Закарпаття, також публікували твори рос., нім., франц. та ін. літ-р, аналітико-крит. статті з різних галузей науки та культури. Друкували твори В. Бобинського, Ю. Косача, А. Павлюка, В. Стефаника, Марка Черемшини, Б. Лепкого, О. Кобилянської, Я. Кондри, М. Бажана, Л. Дмитерка, П. Лісового та ін., а також істор., літературо- та мистецтвознавчі розвідки І. Свєнціцького, М. Рудницького, С. Гординського, І. Крип'якевича, В. Щурата. Припинено діяльність через фінансові проблеми та у зв'язку з переїздом 1933 родини Крушельницьких до УСРР.

Літ.: Лупій Т. Українська художня критика і літературно-мистецькі видання Львова першої третини ХХ ст. // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. К., 2001. Вип. 2.

Т. Г. Лупій


Покликання на статтю