Новітня освіта — Енциклопедія Сучасної України

Новітня освіта

«НОВІ́ТНЯ ОСВІ́ТА» – міжнародний науковий журнал. Засн. у грудні 2013 Нац. тех. ун-том України «Київ. політех. ін-т». Видають від 2014 двічі на рік накладом 50–100 прим. Від 2019 друкують спецвипуск за результатами проведення щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти» (організатор – ф-т лінгвістики). Матеріали, в яких висвітлюють проблеми вищої освіти в Україні та світі й навч. упродовж життя, публікують англ. мовою. Осн. тематика відповідає назвам рубрик, серед яких – «Методика викладання іноземної мови», «Конт­роль у викладанні», «Білінгвальна та багатомовна освіта», «Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні й навчанні», «Навчання перекладу», «Прикладна лінгвістика», «Підготовка викладачів іноземної мови», «Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL)», «Психологічні аспекти навчання та викладання у ЗВО», «STEAM-освіта», «Інноваційні тенденції в сучасній вищій освіті та освіті дорослих». Окрім укр., вміщують наук. праці вчених із Польщі, Франції, Німеччини, США, Словаччини, Туреччини, Болгарії, Великої Британії, Азербайджану, Казахстану, Ірану та ін. Гол. ред. – Н. Саєнко (від 2019).

В. В. Лук'яненко


Покликання на статтю