Новітня філологія — Енциклопедія Сучасної України

Новітня філологія

«НОВІ́ТНЯ ФІЛОЛО́ГІЯ» – науково-методичний журнал. Друкували 1992–2019 спочатку в Запоріжжі (видавець – Запоріз. ун-т) як зб. матеріалів міжнар. щодворіч. конф. «Нові підходи до філології у вищій школі», від № 9 (2000) – як ж. «Нова філологія»; від № 21 (2005) – у Миколаєві (Чорномор. ун-т) під назвою «Н. ф.» (до 6-ти номерів на рік обсягом до 30-ти друк. аркушів, статті вміщував різними європ. мовами). Всього – 54 номери. Друк припинено через брак коштів. Гол. ред. – А. Науменко (1992–2019).

В. Ф. Муратова


Покликання на статтю