Новое обозрѢніе — Енциклопедія Сучасної України

Новое обозрѢніе

«НО́ВОЕ ОБОЗРѢНІЕ» – політично-економічний та літературний щоденник. Друкували рос. мовою 1906–07 в Одесі та ін. містах Рос. імперії. Ред. і видавець – власник типографії С. Іса­акович. Орган кооп. т-ва «Новая почта». Усього – 378 чисел. Публікували царські укази, маніфести, уряд. розпорядження й повідомлення, статті з питань сусп.-політ. й екон. життя, хроніку подій в Росії та за кордоном, телеграми агентств, рішення цивіл. і військ. судів. Уміщували листи до ред., фейлетони, вірші, оповідання, по­вісті, огляди преси та мист. життя, рец. на театр. вистави й літ. твори, спорт. новини, інформа­цію із засідань і зборів різних т-в та установ, передруки з газет і журналів, оголошення, бірж. новини. Подавали ілюстрації, малюнки й карикатури. У неділю газету видавали в збільш. обсязі, додавали ілюстр. додатки з оригін. й переклад. творами, малюнками та статтями популярно-наук. змісту. Усім передплатникам «Южного обозрения» безкош­то­вно надсилали примірник «Н. о.».

Літ.: Адрес-календарь Одесскаго Гра­доначальства на 1907 г. 1907; Одеська періодична преса по фондах ОДНБ: газети. 1957; Бельский М. Р. Газеты старой Одессы: Справоч. 2009 (усі – Одеса).

Г. С. Тимофієва


Покликання на статтю