Ноосфера і цивілізація — Енциклопедія Сучасної України

Ноосфера і цивілізація

«НООСФЕ́РА І ЦИВІЛІЗА́ЦІЯ» – наукове видання Донецького технічного університету. Засн. 2002 як зб. філос. пр. «Ноосфера». 2004–13 – ж. «Н. і ц.». Вийшло 14 випусків: 2002 – 1-й і 2-й, 2003–05 – 3-й, 4-й і 5-й, 2006 – 6-й і 7-й, 2007–09 – 8-й, 9-й і 10-й, 2011 – 11/12-й, 2012–13 – 13-й і 14-й. Публікували укр., рос. і англ. мовами наук. статті з питань ноосферології, методології та філософії науки, історії філософії та науки, соц. філософії, філос. антропології, філософії освіти й історії, глобалістики, екології. Наклад 100 прим. Гол. ред. – О. Мінаєв.

Є. О. Башков


Покликання на статтю