«Ноосфера і цивілізація» — Енциклопедія Сучасної України

«Ноосфера і цивілізація»

«НООСФЕ́РА І ЦИВІЛІЗА́ЦІЯ» – наукове видання Донецького технічного університету. Засн. 2002 як зб. філос. пр. «Ноосфера». 2004–13 – ж. «Н. і ц.». Вийшло 14 випусків: 2002 – 1-й і 2-й, 2003–05 – 3-й, 4-й і 5-й, 2006 – 6-й і 7-й, 2007–09 – 8-й, 9-й і 10-й, 2011 – 11/12-й, 2012–13 – 13-й і 14-й. Публікували укр., рос. і англ. мовами наук. статті з питань ноосферології, методології та філософії науки, історії філософії та науки, соц. філософії, філос. антропології, філософії освіти й історії, глобалістики, екології. Наклад 100 прим. Гол. ред. – О. Мінаєв.

Є. О. Башков

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Є. О. Башков . «Ноосфера і цивілізація» // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73461 (дата звернення: 19.09.2021)