Нелінійні коливання — Енциклопедія Сучасної України

Нелінійні коливання

«НЕЛІНІ́ЙНІ КОЛИВА́ННЯ» – міжнародний математичний журнал. Виходить від 1998 у Києві 4 рази на рік накладом 100 прим. Засн. та видавець – Ін-т математики НАНУ. Видавець англомов. версії часопису – компанія «Springer Verlag»: 2002–11 – як «Nonlinear Oscillations», від 2012 – як частина «Journal of Mathema­tical Sciences». Внесено до Переліку наук. фахових вид. України (категорія «А»). Публікує оригін. наук. статті укр., рос. та англ. мовами за такими осн. напрямами: теорія багаточастот. коливань та нелінійна механіка; теорія інтеграл. многовидів; асимптот., ітеративні та ін. наближені методи розв'язування диференц. рівнянь; якісні методи дослідж. розв'язків диференц. рівнянь; теорія диференц. рівнянь із перетвор. аргументом; теорія диференц. рівнянь з імпульсами та випадк. збуреннями; теорія крайових задач для звичай. та функціонально-диференц. рівнянь; застосування теорії диференц. рівнянь у матем. моделях реальних фіз., біол. та ін. процесів. Гол. співред.: Ю. Митропольський (1998–2008) та А. Самойленко (від 1998).

О. А. Бойчук

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю