Немоловський Пилип Іринейович — Енциклопедія Сучасної України

Немоловський Пилип Іринейович

НЕМОЛО́ВСЬКИЙ Пилип Іринейович (псевд. і крипт.: Ф. Н., Ів. Нем, Нем-ський Ф., Немко Ів., Немо Ф.; 1857 – ?) – публіцист, видавець, лікар, гро­мадський діяч. Батько Міністра військ. справ в уряді УНР В. Голубовича – І. Немоловського. Закін. Житомир. г-зію (1877), мед. ф-т Ун-ту св. Володими­ра у Києві (1885). У студент. роки входив до драгоманів. політ. гуртка. Працював земс. лікарем (1886–1903), зав. б-ки Нар. дому (м-ко Єдинці, нині місто, Молдова), зав. лікар.-санітар. бюро Волин. губ. земс. управи (1914–19), зав. відділу пасічництва й шовківництва Наркомзему (1919). Видавав для се­лян місячник «Хата» (1906, м. Хотин, нині Чернів. обл.; опубліковано лише два числа); у ж. «Рідний край» надруковано дискусію про європ. питання «Одповідь» (1909, ч. 4), «Лист до редакції» (ч. 7), ст. «На пам'ять Б. Грінченка» (ч. 46); співпрацював також із ж. «Рілля» (1911), г. «Рада» (1914). Н. – ред. і видавець ж. «Наша кооперація» (ч. 12–22), а також автор статей у ньому (1913–14). У часописі «Світова зірниця» вміщено повідомлення про видання його кн. «Бджільництво» (з малюнками), на яку поділ. відділ т-ва «Просвіта» 1906 оголосив передплату. Приятелював із родиною Косачів, лікував Лесю Українку. Брав участь у відкрит­ті па­м'ятника І. Котляревському в Полтаві; незважаючи на уряд. заборону, виголосив промову укр. мовою.

Літ.: Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 2. Варшава, 1933; Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник. К., 2002; П'ядик Ю. Немоловські – батько [Пилип Іринейович] й син [Іван Пилипович] // Зона. 2005. № 19; Пчілка О. Викинуті українці. К., 2006; Волобуєва А., Сидоренко Н. Формування преси Києва (1835–1918). К., 2011.

ДА: Арх. НБУВ. Оп. 1 л, спр. 3, арк. 86.

Н. М. Сидоренко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Н. М. Сидоренко . Немоловський Пилип Іринейович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73564 (дата звернення: 26.10.2021)