Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина — Енциклопедія Сучасної України

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

«НЕОНАТОЛО́ГІЯ, ХІРУРГІ́Я ТА ПЕРИНАТА́ЛЬНА МЕДИЦИ́НА» – медичний науково-практичний журнал. Засн. 2011 у Чернівцях Буковин. мед. ун-том та Асоц. неонатологів України. Виходить щокварталу, матеріали публікує укр., рос. та англ. мовами. Наклад 1500 прим. Мета журналу – висвітлення сучас. аспектів розвитку й організац. принципів перинатал. медицини в Україні та за кордоном, обговорення актуал. проблем і передових технологій у неонатології та неонатал. хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, мед. генетиці та ін. дисциплінах; формування наук. і клін. світогляду лікарів і мед. сестер у режимі міждисциплінар. інтеграції; допомога практ. охороні здоров'я у впровадженні принципів доказової медицини, актуалізації принципів етики і деонтології для підвищення якості мед. допомоги жінкам репродуктив. віку, матерям і новонародженим, дітям усіх вікових категорій. Осн. рубрики: «Організація та перспективи розвитку перинатальної допомоги в Україні», «Результати дисертаційних та науково-дослідних робіт», «Клінічні лекції», «Аналітичні оглядові статті», «Новини доказової медицини», «Дискусійний клуб», «Випадки з практики», «Рекомендації для впровадження у практику», «Новини наукового життя», «Післядипломна освіта», «Нариси з історії спеціальності». Гол. ред. – Т. Бойчук, Т. Знаменська.

Ю. Д. Годованець

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Ю. Д. Годованець . Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73611 (дата звернення: 23.10.2021)