Нероденко Леоніла Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Нероденко Леоніла Михайлівна

НЕРОДЕ́НКО Леоніла Михайлівна (25. 02. 1937, м. Сталінград, нині Волгоград, РФ – 14. 07. 2015, Київ) – фахівець у галузі металургії, матеріалознавець. Дочка Михайла, сестра Олега Браунів, дружина М. Нероденка. Д-р тех. н. (1986). Закін. Київ. політех. ін-т (1959). Відтоді працювала в Ін-ті електрозварювання НАНУ (Київ): 1989–2005 – пров. н. с. Досліджувала фіз. природу процесів пластич. деформації щодо проблеми жароміцності, випаровування та конденсації за допомогою електрон­но-променевої технології функціо­нал. градієнт. покриттів із зовн. керам. шаром, призначених для тепл. захисту деталей енергет. устаткування; встановила струк­турно-феноменол. закономірності високотемператур. повзучості, обґрунтувала фіз. принципи конструювання нових конденсованих з парової фази жароміц. матеріалів.

Пр.: Структурный подход к описанию высокотемпературной установившейся ползучести металлических материалов // ПП. 1980. № 5; Исследование микро­скопического предела упругости предварительно деформированных двух­фаз­ных конденсатов методом внутреннего трения // Внутр. трение и тонкое строе­ние металлов и неорган. материалов. Москва, 1985; Структура и механические свойства микрослойных жаропроч­ных материалов системы Ni–Al–Мо // ПСЭ. 1990. № 1; Влияние кривизны поверхности подложки на структуру и свойства термобарьерных, конденсационных покрытий // СЭ. 2011. № 1; Исследование функциональных возможностей кон­ден­сированных градиентных термобарьер­ных покрытий // Там само. 2014. № 1 (усі – спів­авт.).

О. М. Корнієнко


Покликання на статтю