Нерубащенко Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Нерубащенко Володимир Васильович

НЕРУБА́ЩЕНКО Володимир Васильович (02. 04. 1937, м. Оренбург, РФ – 31. 05. 1996, Запоріжжя) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1993). Закін. Урал. політех. ін-т (м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ, 1959). Відтоді працював на з-ді п/с № 20 (м. Уфа, РФ); 1960–95 – у НДПІ титану (За­поріжжя): 1968–89 – зав. лаб. еле­ктролізу титану, 1989–95 – гол. інж. дослід. з-ду. Наук. діяльність була пов'язана з розробленням більш прогресив. ресурсо­ощад­них та екологічно чистих технол. процесів відновлення титану та цирконію з мінерал. сировини.

Пр.: Исследование физико-химических свойств фторидно-хлоридных систем калия, натрия, титана // Исследования в области хлор. металлургии титана. Москва, 1969; Электрохимические и термодинамические свойства ионных расплавов. К., 1977; Совместное элек­тро­восстановление алюминия и титана из оксифторидных расплавов // УХЖ. 1979. Т. 45, вып. 9; Получение порошков титана электролизом хлоридно-фто­рид­ных расплавов с растворимым анодом // Цвет. металлы. 1981. № 10; Математическое моделирование процесса электролитического получения титана из его оксидов // Новые процессы и ма­териалы порошк. металлургии титана: На­уч. тр. Ин-та титана. Москва, 1992 (усі – спів­­авт.).

В. М. Проценко


Покликання на статтю