Неселовський Опанас Захарович — Енциклопедія Сучасної України

Неселовський Опанас Захарович

НЕСЕЛО́ВСЬКИЙ Опанас Захарович (25. 06. 1866, м. Брацлав Поділ. губ., нині смт Вінн. р-ну Вінн. обл. – 1932, м. Ка­­м'янець-Подільський, нині Хмельн. обл.) – богослов, історик. Магістр теології (1906). Закін. Поділ. духовну семінарію (1886) та Київ. духовну академію (1890), де залишений професор. стипендіатом на каф. літургії і церк. археології. Деякий час працював у Саратов. духов. семінарії (Росія); 1901–04 – викл. літургії Поділ. духов. семінарії; 1904–20 – наглядач Кам'янець-Поділ. духов. чол. школи; 1919–20 – в. о. екстра­ординар. проф. каф. історії богослужіння Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту; 1920–21 – зав. трудових шкіл у Кам'янці-Подільському; 1921–23 – декан профес. освіти, від 1925 – позаштат. проф. Ка­м'янець-Поділ. ІНО; водночас від 1924 – зав. Кам'янець-Поділ. істор.-архіт. музею. 1929 звільнений з усіх посад, перейшов на бібліотеч. роботу. Автор низки праць з богослов'я та істор. крає­знавства. Один з укладачів 9-том. «Історико-статистичного опису Подільської губернії». Чл. Поділ. церк. істор.-археол. т-ва (1893–1921), комісії з перекладу Євангелія і Молитвослова укр. мовою при Поділ. духов. семінарії (1917), комісії богослов. ф-ту з перекладу «Діяній Святих Апостолів» укр. мовою для забезпечення українізації Служби Божої в УАПЦ.

Пр.: Чины хиротесий и хиротоний: (опыт историко-археологического исследования). Каменец-Подольск, 1906; Ответственность священнослужителей за пролитие Святых Даров. Каменец-Подольск, 1907; Ставленнический допрос, как излишняя в настоящее время процедура: Истор.-каноничес. заметка. Каменец-Подольск, 1908; Подільсь­­кий третинник (з матеріалів до подільської метрології) // Зап. Кам'янець-Поділ. ІНО. 1926. Т. 1; Наймити та наймички на Поділлю в ХVІІІ ст. (матеріали до історії економіки Поділля) // Там само. 1927. Т. 2; Так звана брацлавська монета // Там само.

Літ.: Нестеренко В. А. Відомий дослідник історії Поділля О. З. Неселовський // Музей. вісн. 2001. № 1; Завальнюк О. М. Історія Кам'янець-По­діль­ського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.). Кам'я­нець-Подільський, 2006; Яблонська Д. Р. Опанас Захарович Неселовський – історик, вчений та викладач Кам'янець-Подільського ІНО // Новини науки: дослідж., наук. відкриття, високі технології: зб. наук. пр. «Логос» з мат. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 березня 2019 р. Х., 2019. Т. 1.

О. М. Завальнюк


Покликання на статтю