Неслухівське поселення — Енциклопедія Сучасної України

Неслухівське поселення

НЕ́СЛУХІВСЬКЕ ПОСЕ́ЛЕННЯ – багатошарова археологічна па­м'ятка. Н. п. розміщене за 1 км на Пн. Зх. від с. Неслухів Львів. р-ну Львів. обл. в урочищах Грабарка та Лісковиця, розділених малим струмком. По­се­лення досліджували К. Гадачек (1898–99 та 1903), а також експедиції під кер-вом М. Смішка (1946) і В. Цигилика (1983). В урочищі Грабарка К. Гадачек виявив рештки житл. споруд, госп. ям, горни для обпалення посуду, багато кружал. і ліпної кераміки, предметів домаш. вжитку, прикрас із бронзи, заліза та кістки 3–5 ст. н. е. Їх пов'язують із відкритою В. Хвойкою тоді ж у Серед. Наддніпрянщині черняхівсь­кою культурою. У ході розкопок М. Смішка та В. Цигилика в урочищі Лісковиця разом із об'єкта­ми та матеріалами черняхів. культури (напівземлянк. житла, ями, печі, вогнище) віднайдено окремі матеріали доби бронзи (тшинецько-комарівська історико-культурна спільність), ранньо­сло­в'ян. часу 5–7 ст., райковецької культури та княжої доби (10–12 ст.). Оскільки більшість об'єктів та ма­теріалів на обох урочищах по­в'я­зані з черняхів. культурою, пам'ят­ка відома як перше поселення цієї культури у Зх. Україні.

Літ.: K. Hadaczek. Grabarka Niesluchow­ska // Teka konserwatorska. Lwów, 1900. Rок 2; Cмішко М. Ю. Звіт про дослідження селища періоду «полів поховань» в Неслухові // Археол. пам'ятки УРСР. Т. 1. К., 1949; Баран В. Д. Ранні слов'яни між Дністром і Прип'яттю. К., 1972; Петегирич В. Поселенські структури V/VI–Х ст. Верхньої Надбужанщини як підоснова формування Белзької та Червенської земель // Мат. і дослідж. з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 11. Л., 2007.

В. М. Петегирич


Покликання на статтю