Нестеренко Леонід Лаврентійович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеренко Леонід Лаврентійович

НЕСТЕРЕ́НКО Леонід Лаврентійович (17. 03. 1910, Луганськ – 1987, Харків) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (1953), проф. (1955). Держ. нагороди СРСР. Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Харків. хім.-технол. ін-т (1934), де й працював від 1939. Від 1953 – у Харків. політех. ін-ті (з пере­рвою): 1953–56 – проф. каф. хім. технології палива, 1961–63 – проректор з наук. роботи, 1963–75 – проф. каф. технології палива, від 1976 – проф.-консультант; 1975 викладав у Вроцлав. політех. ін-ті, Краків. гірн.-металург. академії у Польщі. 1956–58 – експерт ЮНЕСКО з хім. технологій палива в Індії. Досліджував теор. проблеми хімії вугілля, його походження, склад, властивості та молекулярну структуру.

Пр.: Про можливість застосування методу термічної деструкції у відцентровому полі для вивчення твердих горючих копалин різної природи // Вісн. Харків. політех. ін-ту. 1974. № 6; Некоторые свойства продуктов термической деструкции углей, полученных по методу Харьковского политехнического института, при разных температурах // Там само. 1977. № 135 (спів­авт.); Основы химии и физики горючих ископаемых: Учеб. пособ. К., 1987 (спів­авт.).

Літ.: Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківському практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах. Х., 2016; Харьков. политех.

Ю. І. Зайцев


Покликання на статтю