Нестерова Лідія Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Нестерова Лідія Олександрівна

НЕ́СТЕРОВА Лідія Олександрівна (Ковшун; 15. 06. 1976, смт Сиваське, нині Генічес. р-ну Херсон. обл.) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (2013). Закін. Херсон. пед. ун-т (1999), де відтоді й працювала; від 2013 – зав. каф. заг., орган. та фіз. хімії Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (Київ). Наукові дослідження: фіз.-хім. параметри процесу вилучення ксенобіотиків (залишків пестицидів, поліцикліч. ароматич. вуглеводнів) з рослин. матриці різного хім. складу; методологія лаборатор. контролю ксенобіотиків 1–3-го кл. небезпеки в с.-г. рослинах, кормах та харч. продукції.

Пр.: Практикум з хімії високомолеку­лярних сполук: Навч. посіб. К., 2014; Біоорганічна хімія: Підруч. Ч. 2. К., 2017; Determination of Polycyclic Carbohyd­ra­tes in Atmospheric Water by the Method of Chromatography // J. of Water Chemistry and Technology. 2018. Vol. 40, № 5; Розробка методики контролю ізомерів поліциклічних ароматичних вуглеводнів в рослинних оліях // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер. Агрономія. 2018. № 286; Фізична і колоїдна хімія: Навч. посіб. К., 2018 (усі – спів­авт.).

О. І. Хижан


Покликання на статтю