Нянчур Гордій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Нянчур Гордій Васильович

НЯ́НЧУР Гордій Васильович (04. 01. 1884, с. Маленки Старокостянтинів. пов. Волин. губ., нині Хмельн. р-ну Хмельн. обл. – ?) – громадсько-політичний діяч, економіст. Закін. Харків. (Деркачів.) середню с.-г. школу. Управляв маєтками нащадків Ф. Терещенка (Житомир. пов. Волин. губ.), М. Ковалевського (Миргород. пов. Полтав. губ.) і Ф. Фальц-Фейна (Радомишл. пов. Київ. губ.), керував Шрамків. цукроварнею (Пирятин. пов. Полтав. губ.). За часів УНР у грудні 1917 – травні 1918 та грудні 1918 – березні 1919 – комісар Херсон. губ.; від квітня 1919 – товариш (заст.) Міністра внутр. справ УНР у кабінетах Б. Мартоса та І. Мазепи. Водночас – кер. Окремої надзвич. комісії Ради нар. міністрів УНР (квітень 1919), голова політ. департаменту та департаменту місц. самоврядування МВС УНР (від вересня 1919). Влітку 1920 звільнився з усіх посад за станом здоров'я. Мешкав у Австрії, згодом – у Чехо-Словаччині. Чл. управи Видавн. т-ва при УГА в Подєбрадах (1923). Закін. ф-т права і сусп. наук УВУ в Празі (1926) та екон.-кооп. ф-т Укр. госп. академії у Подєбрадах (1927), де був залишений професор. стипендіатом. Виїжджав у наук. відрядження до Данії, за результатами якого написав працю «Постачання буряками цукрової промисловості в Данії» (Подєбради, 1925). Захистив дипломну роботу «Цукрова проми­словість на Україні» (1927). Автор спогаду «Двоє гайдамаків» (поч. 1920-х рр.) і багатьох статей та заміток у ж. «Наша громада», зокрема ст. «На кооперативні теми» (1924, ч. 2), а також у «Бюлетені Української академічної громади при У.Г.А. в Ч.С.Р.». Після 1929 доля невідома.

Літ.: Коваль Р. Багряні жнива Української революції: 100 історій і біографій учасників Визвольних змагань. 2-е вид. К., 2006.

ДА: Центр. держ. арх. вищих органів влади і упр. України. Ф. 3795, оп. 1, спр. 604, арк. 1–21; спр. 1638, арк. 22, 23; оп. 5, спр. 78, арк. 619–622 зв.

Р. М. Коваль

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Р. М. Коваль . Нянчур Гордій Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73853 (дата звернення: 26.10.2021)