Нотатки з мистецтва — Енциклопедія Сучасної України

Нотатки з мистецтва

«НОТА́ТКИ З МИСТЕ́ЦТВА» – журнал Об'єднання мистців-українців в Америці. Видавали у м. Філадельфія (США) від травня 1963 (наклад 500 прим.) до листопада 1990 (1000 прим.) неперіодично, переважно раз на рік. Засн. і гол. ред. – П. Мегик. У різні роки у редколегії працювали: П. Андрусів, М. Дмитренко, В. Дорошенко, С. Рожок, М. Струтинська. Розповсюджували в інституціях або за передплатою в культурно-мист. середовищах укр. діаспори у США, Канаді, Арґентині, Австралії, Німеччині, Франції та ін. Осн. тематика – історія, теорія і практика образо­твор., декор.-ужитк. мист-ва, арх-ри. Рубрики: «Проблемно-теоретичні статті», «Нариси про художників», «Матеріали до ювілеїв видатних мистців», «Мистецька хроніка» (важливі події у мист. житті українців поза Батьківщиною та вибірково в УРСР), «З життя і праці Української мистецької студії у Філядельфії», «Огляд графічних оформлень українських книжкових видань», «З жалобної хроніки». Уклали спецвипуски: «Петро Омельченко (1894–1952)» В. Поповича (1966), «Графіка» А. Сологуба (1971), «Книга творчости українських мистців поза Батьківщиною» П. Мегика (1981). Друкували дослідж. видат. укр. мистецтвознавців, твори художників: П. Андрусіва, Я. Гніздовського, С. Гординського, В. Павловського, В. Поповича, С. Рожка, Д. Горняткевича, М. Андрієнка-Нечитайла, М. Осінчука, В. Кармазина-Каковського, Л.-Р. Кузьми, І. Кейвана, Є. Блакитного, Ю. Турченка, В. Жили, В. Кивелюка; літераторів і публіцистів О. Тарнавського, І. Кедрина-Рудницького, Василя Барки та ін. В остан. випуску вмістили матеріали про деяких мистців з України після встановлення контактів із членами «Клубу українських мистців» у Львові, які ініціювали заснування спеціалізов. ж. «Мистецькі студії».

Літ.: Турченко Ю. «Нотатки з мистецтва» як явище в українському мистецтвознавстві // Нотатки з мист-ва. 1990. Ч. 30.

Р. М. Яців


Покликання на статтю