Нирки — Енциклопедія Сучасної України

Нирки

«НИ́РКИ» – спеціалізований науково-практичний журнал. Засн. 2012 Нац. мед. академією післядиплом. ос­віти (Київ), Д. Івановим (гол. ред.), О. Заславським (видавець). Виходить щокварталу. Матеріали друкує укр., англ. і рос. мовами. Наклад 10 тис. прим. Висвітлює досягнення в галузі сучас. нефрології та урології; публікує оригін. статті, огляди, дискусії, результати наук. дослідж., що стосуються захворювань нирок, сечовиділ. си­стеми та їх лікування. Серед рубрик – «Оригінальні статті», «Матеріали конференцій», «На допомогу практикуючому лікарю», «Сучасна фармакотерапія», «Клінічний випадок», «Урологія та неф­рологія», «Погляд на проблему», «Огляди», «Рекомендації», «Лекції», «Клінічне спостереження», «Фармакологічний практикум», «Архів клінічних спостережень», «Післядипломна освіта».

Л. К. Ончул

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Л. К. Ончул . Нирки // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74053 (дата звернення: 23.10.2021)