Ніжинське повітове училище — Енциклопедія Сучасної України

Ніжинське повітове училище

НІ́ЖИНСЬКЕ ПОВІТО́ВЕ УЧИ́ЛИЩЕ Засн. 1782 як двокласне, 1789 згідно з розпорядженням Черніг. приказу опіки реорганізоване в мале народне, 1812 – у Н. п. у. Від 1816 розміщувалося у купленому для нього міською думою 2-поверх. будинку на вул. Московська, № 13, що мав 1-поверх. флігель (загалом 13 кімнат, 6 із яких використовували під класи та б-ку, 7 – як квартири для учнів і деяких вчителів). 1834 уч-ще стало трикласним, 1913 на його базі відкрито Ніжин. перше вище початк. уч-ще. 1814 у Н. п. у. було 132 учні і 11 учениць (на 18 136 жит.), 1833 – 64 учні (на 18 125 жит.); 1846 у повіт. і парафіял. уч-щах загалом – 74 учні (на 18 200 жит.). За статутом 1828, у повіт. уч-щах здійснювали навч. дітей купців, ремісників, міщан, дріб. службовців, які після закінчення могли продовжити освіту в г-зіях. У Н. п. у. викладали закон Божий, рос. мову, арифметику, геометрію, географію, історію, чистописання, малювання, креслення (до 1828 також – природознавство, фізику, технологію). В уч-щі працювали штат. попечитель (був і почес. попечитель) та 5 вчителів, 1856 на його утримання з держ. казни видано 1264 рублі, 1865 – 2110 рублів. До цього додавалася плата за навч. (від 1865 учні платили по 3 рублі за рік, що складало разом 110 рублів) і пожертвування почес. попечителя (станом на 1860 – 150 рублів). Навч. курс поділено на 3 класи (по 1 р. в кожному), якщо в класі було 40 учнів, його ділили на розряди. Кількість вчителів встановлювали відповідно до контингенту учнів і розрядів: законовчитель, вчителі рос. мови, арифметики і геометрії, географії та історії, чистописання, креслення і малювання. Уроки проводили щоденно, окрім неділі та святк. днів, вони тривали по 1,5 год. (кожного дня – по 4 уроки). Наприкінці року відбувалися екзамени за участі попечителя, дир. Ніжин. юрид. ліцею, а згодом – Ніжин. істор.-філол. ін-ту князя Безбородька, інколи й ін. поваж. осіб. Не всі учні складали іспити: деяких залишали на повтор. курс, або ж відраховували з уч-ща, зокрема 1850–60 із Н. п. у. вибув 161 учень, з яких 74 згодом закін. навч. заклад, 87 – не закінчили. Серед викл. – П. Рудановський (в уч-щі від 1812, згодом признач. інспектором Ніжин. г-зії); художник, друг Т. Шевченка І. Сошенко, який працював 1839–45 вчителем малювання і чистописання; від 1846 цю посаду обіймав художник В. Тренін, відомий як ілюстратор поеми «Чумаки, або Україна з 1768 р.» П. Морачевського (поет, перекладач, інспектор Ніжин. юрид. ліцею); серед випускників – художники О. Сенчило-Стефановський і М. Самокиш, письменник О. Кониський, більшов. діяч М. Подвойський.

Літ.: Самойленко

Г. В., Самойленко О. Г., Самойленко С. Г. Розвиток освіти та науки в Ніжині у ХVІІ–ХХ ст.: Нариси культури. Ч. 3. Ніжин, 1996.

Г. В. Самойленко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Г. В. Самойленко . Ніжинське повітове училище // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74114 (дата звернення: 24.10.2021)