Нікітенко Надія Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Нікітенко Надія Миколаївна

НIКIТЕ́НКО Надія Миколаївна (02. 12. 1944, Київ) – історик-медієвіст, культуролог, музеєзнавець. Д-р істор. н. (2002), проф. (2005). Закін. Київ. ун-т (1968). Працювала у Керчен. міській орг-ції Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури (нині АР Крим, 1968–71); Криворіз. істор.-краєзн. музеї (Дніпроп. обл., 1971–74); учителювала (1974–77); від 1977 – у Нац. заповіднику «Софія Київська»: від 2016 – зав. н.-д. відділу «Інститут “Свята Софія”»; водночас 1994–2006 викладала у Нац. ун-ті «Києво-Могилян. академія»; 1997–2002 – у Київ. ун-ті культури та мист-в. Відкрила й обґрунтувала факт зведення Софій. собору в 1011–18, на зламі правлінь хрестителя Русі князя Володимира Великого та його сина Ярослава Мудрого. Згідно з цим датуванням відповідно до рішення 35-ї сесії Ген. конф. ЮНЕСКО (жовтень 2009) та Указу Президента України (від 11 червня 2010) у 2011 на міжнар. і заг.-держ. рівнях урочисто відзначено 1000-річчя заснування Софій. собору. Пр.: Свята Софія Київська: новий погляд на її історію, архітектуру та розпис. Ottawa, 1996; Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: Историческая проблематика. К., 1999; Собор Святої Софії в Києві. К., 2000; Свята Софія Київська: історія в мистецтві. К., 2003; Бароко Софії Київської. К., 2015; Мозаїки Софії Київської. К., 2016; Від Царгорода до Києва. К., 2017.

Літ.: Софія Київська: Візантія. Русь. Україна: Зб. ст. на пошану д-ра істор. н., проф. Н. Нікітенко. К., 2011.

Н. М. Куковальська


Покликання на статтю