Ковшура Віра Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Ковшура Віра Василівна

КОВШУ́РА Віра Василівна (07. 01. 1952, с. Рогово Брян. обл., РФ) – мистецтвознавець. Засл. діяч мист-в України (2004). Чл. НСХУ (1999). Закін. Київ. худож. ін-т (1978; викл. П. Білецький, Л. Міляєва). Працювала арх.-мистецтвознавцем Київ. міськвиконкому (1970-і рр.); у Дирекції худож. виставок Укр. фонду культури УРСР (1980-і рр.); нач. упр. Мін-ва культури і мист-в України (1988–2004). Авторка кн. «Світ очима Катерини Білокур» (К., 2000), дослідж. про сучасне укр. образотворче мист-во, низки вступ. статей до каталогів, зокрема про творчість В. Непийпива, В. Корольчука.

Л. М. Мельник


Покликання на статтю