Ніколадзе Георгій — Енциклопедія Сучасної України

Ніколадзе Георгій

НІКОЛ´АДЗЕ Георгій (29. 07(10. 08). 1888, с. Діді-Джихаїші, Грузія – 22. 09. 1931, Тифліс, нині Тбілісі) – фахівець у галузі металургії, математик. Син Н. Ніколадзе. Закін. хім. відділення С.-Пе­тербур. технол. ін-ту (1913). У 1910–11 досліджував р. Інгурі (впадає у Чорне море) у Зх. Грузії з метою спорудження на ній електростанції. 1913 працював на Косогір. металург. з-ді (м. Тула, Росія); 1914–15 – на Юзів. металург. з-ді (нині Донецьк); 1915 – у хім. ком-ті при Гол. артилер. упр.; 1916 – заст. нач., 1917–18 – нач. домен. цеху Єнакіїв. металург. з-ду (нині Донец. обл.). На Донбасі товаришував і спів­працював із М. Курако, І. Бардіним і М. Луговцовим; досліджував технологію домен. процесу, а також екон. стан справи; водночас займався математикою. 1918–31 з перервою – у Тифліс. ун-ті (один із засн.): від 1928 – проф. 1926 поїхав у закордонне відрядження з наук. та госп. метою, зокрема побував у Німеччині, Франції та Великій Британії. У Франції сконструював оригін. обчислюв. машину. 1928 у Сорбонн. ун-ті в Парижі отримав ступ. д-ра математики, а осн. ідеї своєї дис. «О непрерывных системах геометрических фигур» виголосив на 8-му Міжнар. матем. конгресі у м. Болонья (Італія). У тому ж році повернувся в Тифліс і почав читати курси теорії кривих та теорії поверхонь в Ун-ті; очолив кафедри нарис. геометрії й електрометалургії Грузин. політех. ін-ту. 1929 керував проектуванням Тифліс. дослід. феромарганц. з-ду, розробив і впровадив вироб-во феросплавів. Згодом результати дослідів стали підґрунтям проектування Зе­стафон. феросплав. з-ду, що нині носить його ім'я. 1930 взяв участь у 1-му Всесоюз. з'їзді математиків у Харкові. Наук. інтереси стосувалися нарис., проектив. і алгебрич. геометрії, історії математики; розробляв матем. термінологію. Під кер-вом Н. був створ. тех. термінол. словник. Займався проблемами грузин. графіки, підготовкою навч. літ-ри. Нині його вважають одним із фундаторів грузин. матем. школи та рад. електрометалургії. Зробив знач. внесок у розвиток охорони здо­ров'я, електрифікацію, буд-во шляхів сполучення в Грузії. Деякий час керував Геогр. т-вом Грузії. Займався альпінізмом, був зачинателем цього виду спорту в СРСР. Опублікував низку праць рідною мовою. 2009 у Тбілісі грузин. мовою вийшов збірник доповідей, присвячений 120-річчю Н.

Пр.: Русско-грузинский и грузинско-русский лексикон математических терминов. Чистая и прикладная математика с теоретической механикой. Тифлис, 1925 (спів­авт.); Sur les systèmes coutinus de figures géométriques. Paris, 1928; Пер­спективы развития азотной индустрии в Закавказье // Бюл. организац. ком-та съезда по изучению производител. сил Закавказ. Социалист. Федератив. Сов. Респ. Тифлис, 1931. № 4; Результаты опытов по выплавке ферромарганца в электропечи на опытном заводе в Tиф­лисе // Тр. 1-й Всесоюз. конф. по фер­росплавам. Тифлис; Москва; Ленинград, 1935 (спів­авт.)

.

Літ.: Боголюбов А. Н. Георгий Николаевич Николадзе (1888–1931). Мос­ква, 1973.

О. М. Боголюбов, О. М. Корнієнко


Покликання на статтю