Ніколаєв Ігор Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєв Ігор Євгенович

НІКОЛА́ЄВ Ігор Євгенович (16. 11. 1975, Пол­­тава) – історик. Син Є. Ніколаєва. Д-р істор. н. (2015). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2008). Закін. Микол. пед. ін-т (1997). Перебував на службі в органах МВС у Микол. обл.; 2007–08 – зав. каф. істор. дисциплін Микол. навч. наук. ін-ту Одес. ун-ту; 2008–10 – заст. дир. Ін-ту історії та права, 2014–16 – зав. каф. історії України, 2016–19 – зав. каф. історії Микол. ун-ту; від 2019 – зав. каф. філософії освіти, теорії й методики суспільствозн. предметів Микол. обл. ін-ту післядиплом. пед. освіти. Наукові дослідження: новітня історія України; проблематика становлення, утвердження та генеза тоталітар. системи у 1920–50-х рр.

Пр.: Тоталітарний режим і військово­службовці та працівники органів ДПУ–НКВС України в 20–50-ті роки ХХ століття. М., 2007 (співавт.); Комуністичне єди­новладдя в УСРР в 1920-х рр.: Історико-правовий аспект. М., 2013; Доля небільшовицьких партій і громадських об'єд­нань // Сусп-во і влада в рад. Україні ро­ків непу (1921–28). Т. 2. К., 2015; Законо­давча регламентація та механізми кон­тролю більшовицької влади за діяльністю громадських об'єднань України у першій половині 1920-х років // ЕМІНАК. 2019. Вип. 2; Владна протидія розвитку організацій і об'єднань національних меншин УСРР у контексті більшовицьких перетворень 1920-х рр. // Сторінки історії: Зб. наук. пр. Вип. 48. К., 2019 (спів­авт.).

В. А. Пархоменко


Покликання на статтю